>> повернутись до головного меню <<


УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання Івано-Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році

м. Івано-Франківськ                                                                                                      04 січня 2019 року

Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, який діє на підставі Положення (затвердженого Українським центром оцінювання якості освіти 24 листопада 2016 р.), далі – Виконавець, оприлюднює цю Угоду публічної оферти про надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році (далі – Угода) фізичній особі, яка зареєструвалася для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році та здійснила оплату, далі – Замовник, а разом - Сторони.

Дана Угода – публічна, і, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, її умови є однакові для всіх замовників.

Беззастережне прийняття умов даної Угоди у частині заповнення реєстраційної форми, підтвердження введених персональних даних і проведення оплати за надану Послугу у спосіб, визначений нижче, відповідно до ст. 642 ЦК України, вважається згодою на автоматичне укладення Угоди між Замовником та Виконавцем на запропонованих умовах.


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі – пробне ЗНО) – тестування, що проводиться за технологією зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають ознайомитись з процедурою ЗНО, з’ясувати рівень власної підготовленості та скорегувати подальшу підготовку до основного тестування.
1.2. Виконавець проводить пробне ЗНО з української мови і літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології, географії, історії України, математики, фізики і хімії у зоні обслуговування – Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях – (далі – Послуга) за кошти Замовника, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (із змінами), Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.2010р. №736/758/902, Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015р. №1277 (із змінами), наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 12.10.2018р. №154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році» та Вимогами щодо реєстрації осіб для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у 2019 році в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях, затвердженими наказом Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 29.11.2018 р. №115-ОД.
1.3. Замовником Послуги є особа, яка погодилась з умовами цієї Угоди, у період з 08 до 31 січня 2019 року зареєструвалася для участі у пробному ЗНО і оплатила вартість Послуги.
Послуга вважається такою, що надана Виконавцем та отримана Замовником у повному обсязі, у разі проведення пробного ЗНО на визначених Виконавцем умовах.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ
2.1. За надання Послуги Замовник сплачує Виконавцю повну вартість, що оголошена Виконавцем на веб-сайті www.test.if.ua.
2.2. Оплата Послуги здійснюється протягом 7-ми днів з моменту реєстрації через будь-яку банківську установу України.
2.3. Фактом оплати Послуги є зарахування коштів у повному обсязі на рахунок Виконавця, розпізнавання отриманих коштів за кодом платежу та фіксація відповідної заявки Замовника.
2.4. У разі:
2.4.1. неучасті Замовника у пробному ЗНО або грубого порушення ним процедури проходження пробного ЗНО сплачені кошти не повертаються;
2.4.2. отримання оплати Послуги, яку неможливо розпізнати за кодом платежу або іншими реквізитами платіжного доручення, неповної оплати або надлишкової оплати, Виконавець повертає Замовнику фактично отримані чи надлишкові кошти на підставі письмової заяви, поданої Замовником особисто. Зразок заяви Виконавець розміщує на інформаційній сторінці «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО».
2.5. Повернення Замовнику коштів відповідно до п.2.4.2 цієї Угоди проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок, указаний Замовником особисто у письмовій заяві.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. За допомогою автоматизованої системи реєстрації на пробне ЗНО у 2019 р. (АСР «Пробне ЗНО») надати можливість Замовнику самостійно виконати наступні дії:
зареєструватися на пробне ЗНО;
отримати квитанцію на оплату замовленої Послуги;
перевірити надходження оплати за Послугу;
отримати запрошення для проходження пробного ЗНО.
3.1.2. Надати Замовнику можливість пройти пробне ЗНО за адресою і в час, указаний у запрошенні, та забезпечити його комплектом матеріалів пробного ЗНО з предметів, на які він зареєструвався.
У випадку неявки (невчасної явки, явки без необхідних документів) у пункт пробного ЗНО надати Замовнику можливість впродовж трьох робочих днів (ураховуючи день тестування) звернутися у пункт пробного ЗНО за адресою, указаною у запрошенні, та отримати комплект матеріалів пробного ЗНО.
3.1.3. Створити для Замовника інформаційну сторінку «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО», доступ до якої буде здійснюватись за кодом та паролем, наданим Замовнику під час реєстрації.
3.1.4. Надати Замовнику доступ до сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання".
3.1.5. У разі потреби безкоштовно надавати Замовнику консультації з користування АСР «Пробне ЗНО».
3.1.6. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.1.7. Використовувати персональні дані Замовника тільки для організації проведення пробного ЗНО у 2019 році.
3.1.8. До 02.10.2019 р. видалити персональні дані Замовника, внесені ним під час реєстрації для участі у пробному ЗНО, окрім знеособлених даних, які необхідні для підготовки статистичної звітності.
Зобов’язання Виконавця за цією Угодою вважаються виконаними у повному обсязі з моменту виконання ним зобов’язань, перерахованих у п. 3.1. Угоди.

3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Призупиняти надання доступу до АСР «Пробне ЗНО» у зв’язку з проведенням необхідних робіт з обслуговування системи.
3.2.2. Використовувати знеособлені дані Замовника для підготовки статистичної звітності.
3.2.3. Вилучити Замовника з пункту ЗНО за допущене ним грубе порушення проходження процедури пробного ЗНО.
3.2.4. Змінити територію проходження пробного ЗНО, якщо на обраній Замовником території загалом буде замовлено менше 20 тестувань, повідомивши Замовника про зміну у доступний спосіб.

3.3. Замовник зобов’язується:
3.3.1. Неухильно дотримуватися Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, Вимог щодо реєстрації осіб для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у 2019 році в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях та умов цієї Угоди.
3.3.2. У процесі реєстрації для участі у пробному ЗНО вказувати достовірні персональні дані.
3.3.3. При проведенні оплати Послуги вимагати від касира повідомлення у платіжному дорученні правильного коду призначення платежу.
Через сім днів після проведення оплати замовленої Послуги самостійно перевірити в АСР «Пробне ЗНО» факт надходження коштів до Виконавця. З питань врегулювання можливих при цьому непорозумінь своєчасно звертатися до Виконавця.
3.3.4. У випадку зміни даних, указаних під час реєстрації, своєчасно повідомити Виконавця.

3.4. Замовник має право:
3.4.1. Вимагати від Виконавця неухильного виконання прийнятих зобов’язань за цією Угодою.
3.4.2. На доступ до інформації про строки та порядок проведення пробного ЗНО, час і місце його проведення.
3.4.3. На ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, залучених до організації та проведення пробного ЗНО.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність по суті допущеного порушення та на умовах Угоди відповідно до вимог чинного законодавства України.
Якість функціонування каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до АСР «Пробне ЗНО», знаходиться поза межами відповідальності Сторін.
4.2. Виконавець не несе відповідальність:
за неможливість Замовника зареєструватися на пробне ЗНО або роздрукувати запрошення через проблеми з каналами зв’язку;
за невиконання Замовником пп. 3.3.3 даної Угоди;
у випадку неправильної фіксації заявок у зв’язку з отриманням платежу з неправильним кодом призначення платежу.
4.3. Замовник несе відповідальність за:
достовірність персональних даних, указаних під час реєстрації;
збереження конфіденційності власних коду та пароля доступу до інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО».
Всі дії Замовника з використання персонального коду та пароля вважаються такими, що здійснені ним особисто.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Досудовий порядок врегулювання спорів за цією Угодою є обов’язковим.
Усі спірні питання, які можуть виникнути у процесі виконання цієї Угоди, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів.
5.2. У випадку недосягнення згоди спір підлягає врегулюванню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Дана Угода (Оферта) є офіційним документом Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, має юридичну силу та публікується у мережі Інтернет за адресою: www.test.if.ua.
6.2. До об’єктивних причин, які перешкоджають Виконавцю надати Послугу, належить стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень проведення пробного ЗНО та інші форс-мажорні обставини.
6.3. З усіх питань, що не врегульовані цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який час вносити зміни в умови даної Угоди у вигляді Додатку до Угоди у письмовій формі.
Якщо час набуття чинності внесених змін до Угоди окремо не визначено – зміни починають діяти з моменту їх оприлюднення на сайті www.test.if.ua.
6.5. На використання персональних даних, з метою реалізації адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації відносин, передбачених чинним законодавством України, Замовник згоду дає.

7. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
7.1. Угода набуває чинності з моменту надання згоди Замовника на автоматичне її укладення і діє до повного виконання прийнятих Сторонами зобов’язань.

8. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
Виконавець:
Івано-Франківський регіональний
центр оцінювання якості освіти
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. С. Бандери, 1, тел.(0342) 55-31-55,
ЄДРПОУ 34084942, МФО 820172,
р/р 31257251109505 в ДКСУ, м. Київ
ІПН 340849409158,
свідоцтво платника ПДВ № 200022978

Директор_________________ Томенчук Б.М.


Перейти до документа

    ПОЛОЖЕННЯ про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

    ВИМОГИ щодо реєстрації осіб для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні

    ВАЖЛИВО!

    КОД ПЛАТЕЖУ - НАДВАЖЛИВО!

ІФРЦОЯО :: Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2019
>> перейти на сайт ІФРЦОЯО <<


Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання

  Документи для ознайомлення:

    ПОЛОЖЕННЯ про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

    ВИМОГИ щодо реєстрації осіб для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні

    УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

    ВАЖЛИВО!

    КОД ПЛАТЕЖУ - НАДВАЖЛИВО!

  Термін реєстрації на пробне ЗНО минув!
  Нагадуємо, що Ви ще можете оплатити за пробне ЗНО до 8 лютого 2019 року!